Type of Lifting Gear

Type of Lifting Gear

อุปกรณ์ที่ใช้เกียวกับปั้นจั่น (Type of Lifting Gear)

ทางเราได้ใช้อุปกรณ์ในการยกที่ใหม่ สลิงและสเก้น ทุกชิ้นได้รับการตรวจแล้วทดสอบก่อนใช้งาน

ลวดสลิง WIRE ROPE SLING ลวดสลิงที่นำมาใช้งานกับปั้นจั่นต้องมีค่าความปลอดภัยดังนี้
– ลวดสลิงที่เคลื่อนที่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6
– ลวดสลิงยึดโยง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
– ลวดสลิงที่นำมาผูกรัดวัสดุ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5

IMG_1612IMG_1615IMG_1617IMG_1636IMG_1640IMG_1635IMG_1631IMG_1630

 

 

 

 

IMG_1677