< >

P.S.T. CRANE ให้เช่าเครน เช่ารถเครน เช่าเครน รถเครนให้เช่า ขนาด 7 – 120 ตัน มีใบ ปจ.2 คนขับมีใบเซอร์ฯ safety เข้างานเซฟตี้ได้ 100 % ติดต่อ สุทธดา 098-748-3366 (24ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด)

บริการให้ เช่ารถเครน ให้ เช่าเครน ขนาด 7-120 ตัน มีรถเครนให้เช่าประเภท Rough terrain crane 4 ล้อ และ Truck crane 10-12 ล้อ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สลิงเซฟตี้ คานถ่างสลิง แผ่นเหล็กรองพื้น กระเช้ายกคน ฯลฯ รถเครนของเราได้รับการดูแล ผ่านการตรวจสอบได้รับใบรับรองความปลอดภัย ปจ.2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย (Safety) ทางเราจึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ จาก การดูแลรักษารถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพ บริการให้ เช่าเครน ให้ เช่ารถเครน ทั้งแบบรายเดือนและรายวัน

บริการให้ เช่ารถเครน ให้ เช่าเครน เช่ารถเครน เช่าเครน รถเครนให้เช่า รายวัน รายเดือน

รถเครน 10 ตัน 4 ล้อ

เหมาะสำหรับงานที่แคบ หรืองานที่รถเครนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ รถเครนติดกระเช้า